domingo, 13 de enero de 2008

CORRENTE ELÉCTRICA

Responde aquí
A razón pola cal unhs materiais son conductores da eléctricidade e outros son illantes está na súa diferente estructura atómica. Investiga como estan constituidos estes materiais.

¿Cales son as súas características principais?

¿Que outro nome reciben os materiais illantes?

Para esta actividade visita a WIKIPEDIA e busca a palabra "carga" e elixe o tema illantes e conductores.

Unha páxina moi interesante sobre a electricidade é o

Blog de Maria Loureiro do IES de Baiona

E aquí tendes traballo para practicar e entregar:

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Chamamoslle materiais conductores a aqueles que permiten que as cargas eléctricas se despracen libremente polo seu interior.

Chamamoslle materiais illantes a aqueles que non permiten o libre desprazamento das cargas eléctricas polo seu interior.

Aos materiais illantes tamén lles podemos chamar non conductores.

Pili dijo...

Hola Reyes:Moi interesante este blog.A túa sobriña gustoulle moito o helicoptero.Así que animamoste a que nos sigas aportando máis proxectos.Biquños.

Carlos Alfonso dijo...

Os materiais condutores permiten o movemento dos electróns mais alonxados dos seus núcleo respectivos(electróns libres). Algúns materiais ó aumentar a súa temperatura facilitan a circulación de electróns libres(supercondutores)

Os materiais illantes non poseen electróns libres e non será posible o desplazamento da carga a través do material. Outro nome que se lle pode dar ós materiais illantes é o de dieléctricos.

ANTON MEIZOSO dijo...

Los electrones más alejados de los núcleos respectivos adquieren libertad de movimiento en el interior del sólido. Estas partículas se denominan electrones libres y son el vehículo mediante el cual se transporta la carga eléctrica. Estas sustancias se denominan conductores.


También se denominan dieléctricos

javier vázquez dijo...

En certos materiais(como os metais), os electróns(electróns libres) maís alonxados dos núcleos respectivos adquiren liberdade de movemento no interior do sólido. Estes materiais denomínanse condutores.
Polo contrario. existen materiais nos cales os electróns están unidos firmemente ós seus respectivos átomos. En consecuencia, estes materiais non posuen electróns libres e non será posible o desprazamento de cargas a traves deles. Estes materiais son chamados illantes ou dieléctricos. Ex: Vidro.madeira,plástico...

angelica lopez 3ºC dijo...

En los elementos llamados conductores, algunos de estos electrones pueden pasar libremente de un átomo a otro cuando se aplica una diferencia de potencial (o tensión eléctrica) entre los extremos del conductor.

A este movimiento de electrones es a lo que se llama corriente eléctrica. Algunos materiales, principalmente los metales, tienen un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material. Estos materiales tienen la facilidad de transmitir carga de un objeto a otro estos son los antes mencionados conductores.

Los mejores conductores son los elementos metálicos, especialmente la plata (es el más conductor), el cobre, el aluminio, etc.

Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductoras (aislamiento de la instalación) y proteger a las personas frente a las tensiones eléctricas (aislamiento protector).

La mayoría de los no metales son apropiados para esto pues tienen resistividades muy grandes. Esto se debe a la ausencia de electrones libres.

Los materiales aislantes deben tener una resistencia muy elevada, requisito del que pueden deducirse las demás características necesarias.

En los materiales no conductores de la electricidad, o aislantes, los electrones están sólidamente unidos al núcleo y es difícil arrancarlos de átomo.

Por este motivo, comparándolos con los conductores, se requiere una diferencia de potencial relativamente alta para separar algunos electrones del átomo, y la corriente que se obtiene es prácticamente nula.